Structura

Asociaţia este organizată pe sucursale judeţene şi cea a municipiului Bucureşti, înfiinţate pe baza principiului teritorialităţii.

Sucursalele nu au personalitate juridică, se autoadministrează şi îşi exercită autonomia de funcţionare în limitele prevederilor Statutului.