Obiective

Potrivit Statului, obiectivele Asociaţiei sunt:

  • apărarea şi promovarea drepturilor şi intereselor membrilor săi;
  • apărarea demnităţii şi onoarei militare a membrilor săi, precum şi a prestigiului profesiei de cadru de informaţii;
  • desfăşurarea de acţiuni umanitare, de solidaritate şi întrajutorare;
  • promovarea culturii de securitate naţională, iniţierea şi sprijinirea unor astfel de acţiuni; 

Asociaţia acţionează pentru apărarea onoarei şi a demnităţii cadrelor militare care şi-au desfăşurat activitatea în structurile de informaţii ale statului român, întărirea solidarităţii şi unităţii de grup socio-profesional, desfăşurarea, în comun, într-un climat de responsabilitate civică şi morală, de acţiuni cu caracter cultural-recreativ, precum şi de informare asupra problemelor care prezintă interes pentru pensionarii militari.

Între direcţiile de acţiune, un loc important îl ocupă continuarea demersurilor, în spiritul şi litera actelor normative, pentru satisfacerea drepturilor şi intereselor cuvenite membrilor asociaţiei în domeniiile legate de protecţia socială şi serviciile medicale.