Parteneri

Potrivit Statutului, Asociaţia colaborează cu organele şi instituţiile autorităţilor publice, cu organizaţiile  neguvernamentale sau orice alte persoane de drept public sau privat, cu celelalte asociaţii ale cadrelor militare în rezervă şi retragere ce funcţionează potrivit legii şi realizează schimburi de experienţă cu asociaţii similare din ţară şi din străinătate.

Pentru realizarea obiectivelor sale, ACMRR-SRI conlucrează activ, atât la nivel central, cât şi la cel al sucursalelor teritoriale, cu celelalte structuri ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere din sistemul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, prin iniţierea şi promovarea la autorităţile competente, a unor materiale care susţin, cu argumente şi prevederi legale, cerinţele legitime ale pensionarilor militari.

Între acţiunile desfăşurate în comun se află şi participarea la activităţile de omagiere, aniversare şi comemorare a evenimentelor istorice cu rezonanţă în viaţa ţării.

Colaborarea dintre asociaţiile menţionate are la bază un protocol încheiat între acestea, care fixează cadrul cooperării şi modalităţile de realizare concretă a acesteia, desfăşurându-se în temeiul unor programe anuale. Acestea, precum şi celelalte documente care se elaborează sunt rezultatul conlucrării consistente şi sistematice în cadrul Grupei de coordonare, care analizează, elaborează şi propune problemele ce necesită rezolvare, apreciind totodată şi asupra modalităţilor legale de acţiune.

Grupa de coordonare este alcătuită din reprezentanţi cu experienţă profesională, aparţinând tuturor asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere, care îşi desfăşoară activitatea în baza unui program stabilit de comun acord. Programele anuale sunt adoptate la nivelul conducerii fiecărei asociaţii şi sunt aprobate de preşedinţii acestora, devenind astfel operaţionale.