Distincţii

Pentru merite deosebite în realizarea obiectivelor sale, Asociaţia instituie şi acordă diplome şi distincţii onorifice proprii, respectiv diplome, medalii şi plachete omagiale.

Asociaţia poate avea un preşedinte de onoare, votat de Adunarea Generală, care se distinge prin competenţa profesională, prestigiul de care se bucură, poziţia deţinută pe perioada cât a activat în cadrul Serviciului Român de Informaţii şi alte asemenea calităţi, care îi conferă recunoaştere atât în interiorul, cât şi în afara Asociaţiei.

Totodată, Consiliul Director poate acorda calitatea de membru de onoare al Asociaţiei unor personalităţi care au sau au avut o contribuţie însemnată la promovarea intereselor acesteia. Membrii de onoare ai Asociaţiei vor primi legitimaţii şi diplome care să ateste această calitate.