Scopuri

În conformitate cu Statutul aprobat în 2010, Asociaţia are următoarele scopuri:

a) reprezentarea membrilor Asociaţiei în relaţiile cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, în vederea obţinerii şi promovării, în condiţiile legii, a drepturilor cuvenite acestora;

b) apărarea drepturilor fiecărui membru la o pensie stabilită în condiţiile legii, precum şi a altor drepturi de asigurări sociale

c) sprijinirea membrilor Asociaţiei şi a familiilor acestora (soţ/soţie şi copii aflaţi în întreţinere) pentru a beneficia de asistenţă medicală şi de acces la bazele de tratament şi odihnă ale Serviciului Român de Informaţii ori ale sistemului militar, potrivit reglementărilor în domeniu;

d) dezvoltarea sentimentelor de solidaritate, camaraderie, respect şi stimă între membrii săi;

e) promovarea bunelor raporturi între membrii Asociaţiei şi cadrele militare în activitate din Serviciul Român de Informaţii, pe temeiul respectului şi solidarităţii profesionale;

f) participarea la activităţi prilejuite de aniversarea, omagierea sau comemorarea unor evenimente cu rezonanţă în istoria ţării sau în activitatea Serviciului Român de Informaţii;

g) sprijinirea morală şi, după caz, materială a membrilor aflaţi în situaţii deosebite, precum şi a familiilor celor decedaţi;

h) realizarea, cu participarea membrilor Asociaţiei şi familiilor acestora, a unor activităţi culturale, de recreere, odihnă şi turism;

i) susţinerea sistemelor de întrajutorare constituite la nivelul Asociaţiei;

j) încurajarea preocupărilor memorialistice şi publicistice; stimularea efectuării de studii, sinteze şi analize care să contribuie la îmbogăţirea culturii de securitate naţională cu lucrări destinate publicului larg;

k) comunicarea, în mediul public, a unor aspecte referitoare la valori, tradiţii, repere profesionale şi de cultură organizaţională ce privesc securitatea naţională;

l) editarea de publicaţii de atitudine civică, educaţie patriotică şi cultură de securitate naţională;

m) facilitarea realizării unor canale de comunicare, atât între membrii asociaţiei, precum si cu instituţiile, autorităţile, asociaţiile sau organizaţiile cu care se vizează conlucrarea în vederea realizării obiectivelor propuse;

n) dezvoltarea şi punerea la dispoziţia celor interesaţi din domeniul securităţii naţionale a unor idei sau propuneri care pot contribui la fundamentarea unor strategii în domeniu.