C.A.R.

CONTURI ȘI COMISIOANE BĂNCI

Asociaţia C.A.R.P. din S.R.I. – Municipiul Bucureşti este o Instituţie – de credit – Nebancară cu personalitate juridică şi Cod Fiscal propriu, care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale, respectiv Statutului aprobat în Adunarea Generală din 14.04.2007.
Asociaţia avea la sfârşitul anului 2010 un număr de 2.182 de membri, numai din Bucureşti.
Conform Statutului, Asociaţia C.A.R.P acordă membrilor săi împrumuturi de pană la 20.000 de lei cu o dobândă de 7% (descrescătoare – fapt ce situează Asociaţia sub nivelul altor C.A.R. – uri din sistemul siguranţei publice şi mai ales civile).
În general în ultimii 3 ani au fost acordate între 1.200-1.300 de împrumuturi pe an (în cursul anului 2010 au fost acordate 1.206 de împrumuturi, iar în 2009 un număr de 1.263).
De remarcat că valoarea împrumuturilor acordate membrilor C.A.R.P. din S.R.I.  a crescut de la an la an astfel că, de la 2.443.350 de lei acordaţi în 2006, s-a ajuns la 5.779.944 de lei în 2009, iar în 2010 s-au dat 6.487.400 de lei.
Cu ocazia Adunărilor Generale ale C.A.R.P.-S.R.I. s-au stabilit o serie de hotărâri care să fie atât în folosul membrilor, dar şi al Asociaţiei ca atare, astfel:

  • există posibilitatea ca cei aflaţi temporar în provincie să poată plăti prin depunere bancară;
  • aplicarea unei dobânzi de 12%, începând cu data de 01.01.2011, la suma rămasă pentru cei   care depăşesc numărul de rate stabilit prin contractul de împrumut;
  • plata obligatorie a cel puţin 1 2 din dobândă la acordarea împrumutului;
  • analiza lunară a situaţiei celor care întârzie în restituirea împrumuturilor şi instituirea de popriri pe pensie;
  • decizia de excludere din Asociaţie a celor cărora li s-au aplicat popriri pe pensii (la expirarea popririi),  întrucât nu-şi plătesc ratele la împrumuturi;
  • analizarea celor mai bune soluţii de plasare a banilor Asociaţiei, la băncile din Bucureşti;
  • posibilitatea ca rudele de gradul I ale membrilor C.A.R.P. care suferă de boli grave, ori care nu se pot deplasa din motive obiective (vârsta înaintată, afecţiuni medicale grave, etc.), să se poată înscrie în Asociaţie (pentru a asigura o legătură instituţională cu membrii respectivi).

În conformitate cu art. 37 din Statutul Asociaţiei, C.A.R.P. acordă membrilor săi ajutoare sociale nerambursabile şi ajutoare de deces.
Ajutoarele sociale nerambursabile se acordă persoanelor aflate în situaţii deosebite, după o analiză temeinică în Consiliul Director şi ca urmare a propunerilor făcute de Comisia Socială constituită pentru fiecare caz în parte.
În ceea ce priveşte ajutorul de deces, acesta a fost stabilit, începând cu data de 01. 07. 2008, la suma de  1.000 de lei ( în funcţie de vechimea  înscrierii în C.A.R.P.), pentru cei care au o vechime mai mare de 7 ani.
Acumulările de capital ale C.A.R.P. se află plasate în special la băncile care acordă dobânzile cele mai avantajoase. La sfârşitul lunii aprilie 2011, C.A.R.P. are în depozite, la bănci, circa 1.427.000 de lei.